Copy link
Complain
MERWEVILLE: Livestock farm The farm is located on the Merweville and Beaufort West border. Although the property has two access routes from two roads, both are locked and there is no trespassing over the property. Two large dry rivers flow across the farm. The natural habitat of grass provides excellent grazing. The farm has two separate title deeds which make it possible to subdivide. The farm is divided into 8 inner-camps and is supplied with 9 windmills supplying at least 2 troughs per camp. The carrying capacity is 1 LSU / 36 ha. Although it is a summer rainfall area, it is not unusual that it rains from time to time during the winter. The average rainfall is 150 to 200 mm per year. The buildings consist of a two-bedroom house and a shearing shed. Three well-placed cattle handling facilities are situated on the farm. A large ground dam offers home to a large variety of birds. The outside fences are partly game fenced, jackal and stock proof. A large number of game roams the farm like springbok, kudus and small antelope occur. The fences are in good repair. There is no Telkom connection and no Eskom power. No land claims against the property and no resident staff living here. The farm is located 40 km from both Merweville and Leeu Gamka. MERWEVILLE: Veeplaas Die plaas is gelee op die Merweville en Beaufort Wes grens. Hoewel die eiendom twee toegangsroetes vanaf twee paaie het, is beide agter slot en grendel en is daar geen deurgangsroete oor die eiendom nie. Twee groot droe riviere vloei oor die plaas en tesame met volop vlak grasbedekte leegtes bied dit uitstekende weiding. Die plaas het twee aparte titelaktes wat onderverdeling moontlik maak. Die plaas is opgedeel in 8 weidingskampe en word van water voorsien deur 9 windpompe met ten minste 2 suipings per kamp. Die drakrag bepaling is 1 GVE per 36 ha. Hoewel dit 'n somer reenval gebied is, is dit die ongewoon dit dit in die winter ook reen kry nie. Gemiddelde reenval is 150 tot 200 mm per jaar. Die geboue bestaan uit 'n twee slaapkamer woonhuis en 'n skeerhok wat ook dien as waenhuis. Drie goed gelee krale vergemaklik die hantering van vee. 'n Groot gronddam bied tuiste aan groot verskeidenheid voels, veral na goeie reen. Die buite heinings is gedeeltelik wildwerend, jakkalsproef en stokproef. Hoewel die plaas nie met wildheinings omhein is nie, kom hier 'n aantal springbokke, trek koedoes en inheemse kleinwild voor. Die draadheinings is in goeie toestand. Daar is geen Telkom verbinding nie en ook geen Eskom krag nie. Geen grondeise teen die eiendom nie en geen inwonende personeel wat hier woon nie. Die plaas is 40 km van beide Merweville en Leeu Gamka gelee.
Beaufort West,Merweville
2 rooms
8,480,000 R
2 rooms
More
Beaufort West,Merweville
MERWEVILLE: Livestock farm The farm is located on the Merweville and Beaufort West border. Although the property has two access routes from two roads, both are locked and there is no trespassing over the property. Two large dry rivers flow across the farm. The natural habitat of grass provides excellent grazing. The farm has two separate title deeds which make it possible to subdivide. The farm is divided into 8 inner-camps and is supplied with 9 windmills supplying at least 2 troughs per camp. The carrying capacity is 1 LSU / 36 ha. Although it is a summer rainfall area, it is not unusual that it rains from time to time during the winter. The average rainfall is 150 to 200 mm per year. The buildings consist of a two-bedroom house and a shearing shed. Three well-placed cattle handling facilities are situated on the farm. A large ground dam offers home to a large variety of birds. The outside fences are partly game fenced, jackal and stock proof. A large number of game roams the farm like springbok, kudus and small antelope occur. The fences are in good repair. There is no Telkom connection and no Eskom power. No land claims against the property and no resident staff living here. The farm is located 40 km from both Merweville and Leeu Gamka. MERWEVILLE: Veeplaas Die plaas is gelee op die Merweville en Beaufort Wes grens. Hoewel die eiendom twee toegangsroetes vanaf twee paaie het, is beide agter slot en grendel en is daar geen deurgangsroete oor die eiendom nie. Twee groot droe riviere vloei oor die plaas en tesame met volop vlak grasbedekte leegtes bied dit uitstekende weiding. Die plaas het twee aparte titelaktes wat onderverdeling moontlik maak. Die plaas is opgedeel in 8 weidingskampe en word van water voorsien deur 9 windpompe met ten minste 2 suipings per kamp. Die drakrag bepaling is 1 GVE per 36 ha. Hoewel dit 'n somer reenval gebied is, is dit die ongewoon dit dit in die winter ook reen kry nie. Gemiddelde reenval is 150 tot 200 mm per jaar. Die geboue bestaan uit 'n twee slaapkamer woonhuis en 'n skeerhok wat ook dien as waenhuis. Drie goed gelee krale vergemaklik die hantering van vee. 'n Groot gronddam bied tuiste aan groot verskeidenheid voels, veral na goeie reen. Die buite heinings is gedeeltelik wildwerend, jakkalsproef en stokproef. Hoewel die plaas nie met wildheinings omhein is nie, kom hier 'n aantal springbokke, trek koedoes en inheemse kleinwild voor. Die draadheinings is in goeie toestand. Daar is geen Telkom verbinding nie en ook geen Eskom krag nie. Geen grondeise teen die eiendom nie en geen inwonende personeel wat hier woon nie. Die plaas is 40 km van beide Merweville en Leeu Gamka gelee.
Subscribe to email updates on your search:
Merweville, Flat sale
This site uses cookies to improve user experience. By using our services you agree to our use of cookies. + Info
No problem!